Galler 20 Mini Bars
Thanh Galler là dòng sản phẩm cao cấp với thiết kế nhỏ gọn và tinh tế. Khám phá từng miếng...
500,000₫
Galler Tablet Milk Profond
Thanh Galler là dòng sản phẩm cao cấp với thiết kế nhỏ gọn và tinh tế. Khám phá từng miếng...
138,000₫
Galler Tablet Dark Caramel Chips 85%
Thanh Galler là dòng sản phẩm cao cấp với thiết kế nhỏ gọn và tinh tế. Khám phá từng miếng...
138,000₫
Galler Tablet Dark Speculaas 70%
Thanh Galler là dòng sản phẩm cao cấp với thiết kế nhỏ gọn và tinh tế. Khám phá từng miếng...
138,000₫
Galler Tablet Dark 78%, No Sugar
Thanh Galler là dòng sản phẩm cao cấp với thiết kế nhỏ gọn và tinh tế. Khám phá từng miếng...
138,000₫
Lollipop Hình Thú Dễ Thương
Chocolate Graphics chúng tôi gồm có hai dòng sản phẩm :Sản phẩm Chocolate Graphics DesignSản phẩm Chocolate Graphics TrufflesNgoài ra...
35,000₫
Lollipop Quốc Tế Thiếu Nhi Dành Cho Bé Gái
Chocolate Graphics chúng tôi gồm có hai dòng sản phẩm :Sản phẩm Chocolate Graphics DesignSản phẩm Chocolate Graphics TrufflesNgoài ra...
35,000₫
Lollipop Hình Khủng Long
Chocolate Graphics chúng tôi gồm có hai dòng sản phẩm :Sản phẩm Chocolate Graphics DesignSản phẩm Chocolate Graphics TrufflesNgoài ra...
35,000₫
Lollipop Quốc Tế Thiếu Nhi Dành Cho Bé Trai
Chocolate Graphics chúng tôi gồm có hai dòng sản phẩm :Sản phẩm Chocolate Graphics DesignSản phẩm Chocolate Graphics TrufflesNgoài ra...
35,000₫
Chocolate Milk Couverture 35 300g
Chocolate của Bỉ khác hẳn với chocolate của những nước khác bởi công thức riêng độc đáo của nó. Chocolate...
280,000₫
Chocolate Milk Couverture 35 500g
Chocolate của Bỉ khác hẳn với chocolate của những nước khác bởi công thức riêng độc đáo của nó. Chocolate...
422,000₫
Chocolate Dark Couverture 58 500g
Chocolate của Bỉ khác hẳn với chocolate của những nước khác bởi công thức riêng độc đáo của nó. Chocolate...
316,000₫