Những mẫu socola được tạo hình một cách tinh xảo với nhiều hình dáng đa dạng

Chiếc Giày
Socola chiếc giày 3D
330,000₫
Hộp quà
Socola hình hộp quà 3D
330,000₫
Quả Cacao
Socola hình quả Cacao dạng 3D
330,000₫
Socola 3D Khác
Socola với tạo hình 3D đáng yêu.
330,000₫
Thỏ Phục Sinh (Cỡ Nhỏ)
Thỏ Phục Sinh được khắc họa một cách đáng yêu tại Chocolate Graphics.
0₫
Thỏ Phục Sinh Đen (Lớn)
Thỏ Phục Sinh được khắc họa một cách đáng yêu tại Chocolate Graphics.
500,000₫
Thỏ Phục Sinh Đen (Trung)
Thỏ Phục Sinh được khắc họa một cách đáng yêu tại Chocolate Graphics.
350,000₫
Thỏ Phục Sinh Trắng (Lớn)
Thỏ Phục Sinh được khắc họa một cách đáng yêu tại Chocolate Graphics.
500,000₫
Thỏ Phục Sinh Trắng (Trung)
Thỏ Phục Sinh được khắc họa một cách đáng yêu tại Chocolate Graphics.
350,000₫
Trứng Phục Sinh (Cỡ Lớn)
Trứng Phục Sinh được khắc họa một cách đáng yêu tại Chocolate Graphics.
68,000₫
Túi 14 Trứng Phục Sinh
Túi gồm 14 Trứng Phục Sinh đáng yêu được khắc họa tại Chocolate Graphics.
350,000₫