Chocolate Graphics cung cấp đa dạng mẫu socola 3D được tạo hình một cách tinh xảo với nhiều hình dáng đa dạng. Màu sắc sản phẩm bắt mắt, socola cao cấp an toàn cho sức khỏe người dùng.

Thỏ Phục Sinh (Cỡ Nhỏ)
Socola 3D hình Thỏ Phục Sinh (cỡ nhỏ) được thiết kế độc đáo dựa trên socola cao cấp.Kích thước: 100*65*25 mmMàu sắc...
120,000₫
Thỏ Phục Sinh Đen (Trung)
Socola 3D hình Thỏ Phục Sinh Đen (Trung) được thiết kế độc đáo dựa trên socola cao cấp.Kích thước: 150x70x55...
280,000₫
Trứng Phục Sinh (Cỡ Lớn)
Socola 3D hình Trứng Phục Sinh (Cỡ Lớn) được thiết kế độc đáo dựa trên socola cao cấp.Kích thước: 110x55x55...
68,000₫
Túi 8 Trứng Phục Sinh
Socola 3D hình Túi 8 Trứng Phục Sinh được thiết kế độc đáo dựa trên socola cao cấp.Màu sắc sản...
120,000₫
Trứng Phục Sinh (Cỡ vừa)
Socola 3D hình Trứng Phục Sinh (Cỡ vừa) được thiết kế độc đáo dựa trên socola cao cấp.Kích thước: 65x45x45...
48,000₫
Thỏ Phục Sinh Trắng (Trung)
Socola 3D hình Thỏ Phục Sinh Trắng (Trung) được thiết kế độc đáo dựa trên socola cao cấp.Kích thước:150x70x55mmMàu sắc sản...
280,000₫
Thỏ Phục Sinh Trắng (Lớn)
Socola 3D hình Thỏ Phục Sinh Trắng (Lớn) được thiết kế độc đáo dựa trên socola cao cấp.Kích thước: 190x90x75mmMàu...
350,000₫
Thỏ Phục Sinh Đen (Lớn)
Socola 3D hình Chiếc Giày được thiết kế độc đáo dựa trên socola cao cấp.Kích thước: 190x90x75mmMàu sắc sản phẩm bắt...
350,000₫
Chiếc Giày
Socola 3D hình Chiếc Giày được thiết kế độc đáo dựa trên socola cao cấp.Màu sắc sản phẩm bắt mắt,...
330,000₫
Quả Cacao
Socola 3D hình Quả Cao Cao được thiết kế độc đáo dựa trên socola cao cấp.Màu sắc sản phẩm bắt mắt,...
330,000₫
Hộp quà
Socola 3D hình Hộp Quà được thiết kế độc đáo dựa trên socola cao cấp.Màu sắc sản phẩm bắt mắt, an...
330,000₫
Socola 3D Khác
Socola 3D nhiều hình dáng được thiết kế độc đáo dựa trên socola cao cấp.Màu sắc sản phẩm bắt mắt, an...
330,000₫